Sponsoring

Onze vereniging is op verschillende manieren te steunen. We zijn uiteraard zeer blij met elke (financiële) steun in de rug. Bij voorbaat dank!
Bekijk hieronder de mogelijkheden tot sponsoring.

Club van 100

Bij de club van 100 zit een groot aantal Schijndelaren die de vereniging een warm hart toedragen. Ze doen dat niet alleen door de optredens te bezoeken, maar ook door de harmonie financieel een extra steuntje in de rug te geven. Dat is hard nodig ook, want instrumenten en uniformen zijn duur. Heel duur.

Als u lid wordt van de Club van 100 betaalt u minimaal vijf jaar lang jaarlijks 100,- euro. De Club van 100 is onderdeel van Stichting Muziekfonds St Cecilia. De stichting is in 2002 opgericht om de liefde voor en kennis van de muziek bij de inwoners van Schijndel en omliggende gemeenten te bevorderen en stimuleren. De stichting doet dit middels financiële ondersteuning.

Door de Belastingdienst is de stichting (fiscaal nummer: 816058854) aangemerkt als zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hetgeen betekent dat periodieke giften aan de stichting ten bate van de harmonie van de belasting kunnen worden afgetrokken. Er geldt dus geen drempel en geen maximum.

Het bestuur van de stichting bestaat uit: Janneke Alkema (voorzitter), Mieke van der Donk (secretaris), Hans Cornelius (penningmeester) en Harry Kemps.

De stichting Muziekfonds Sint Cecilia tracht via structurele bijdragen van het Schijndelse bedrijfsleven en van particulieren het tekort op te vangen.
Met ingang van 2012 zijn de fiscale aftrekmogelijkheden verhoogd:
een gift door particulieren is voor 125% aftrekbaar van de inkomstenbelasting;
voor giften van bedrijven geldt in de vennootschapsbelasting zelfs een aftrek van 150%.
Wilt u lid worden van de Club van Honderd? Neem contact op met Mieke van de Donk via mvanderdonk@home.nl.

Leden van de Club van 100 worden periodiek op de hoogte gehouden over de activiteiten van de harmonie. Activiteiten waarmee we aantonen dat de harmonie na ruim anderhalve eeuw nog steeds springlevend is.

Voor meer info over de stichting en Club van 100:
Mieke van der Donk
Harry Jansenlaan 6
5481 CB Schijndel
tel. 073-5480013
e-mail: wjmvanderdonk@hotmail.com

Sponsor

Als bedrijf of onderneming kunt u uw steentje bijdragen aan onze vereniging. Dat kan door financieel bij te springen, maar ook door uw diensten aan te bieden of mee te werken aan concerten of activiteiten.

De sponsormogelijkheden zijn:
– reclame-uitingen op onze website en bij de diverse concerten
– vermelding van uw bedrijf op onze website
– bedrijfsconcert op locatie
– serenade (serenades voor particulieren zijn gratis. Aan een serenade voor bedrijf of instelling zijn kosten verbonden).
– sponsoring van speciale gelegenheden zoals Promconcert en Taptoe (als hoofd- of subsponsor)

Bij interesse of vragen kunt u contact opnemen met voorzitter Harry Kemps.

De volgende bedrijven dragen onze club al een warm hart toe:

logo-ben-vd-rijdt

Rabobank

snelleman

 

Vriend van St Cecilia

Koninklijke Harmonie Sint Cecilia is sinds 1855 actief binnen de Schijndelse gemeenschap. Voor jong en oud bieden wij een platform voor mensen om zich muzikaal te laten ontwikkelen. En niet zonder succes. Met zo’n 200 leden treden wij regelmatig op in Schijndel en omstreken.

Of het nu gaat om speciale optredens als het jaarlijkse nieuwjaarsconcert of het uitbrengen van serenades, het opluisteren van evenementen als carnaval, Taptoe of Promconcert: de Koninklijke harmonie Sint Cecilia bevindt zich midden in de samenleving.

Vindt u ook dat onze vereniging een belangrijke bijdrage levert aan het culturele leven in Schijndel?

Steun ons dan door het machtigingsformulier in te vullen en word vriend van de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia. Als u liever niet met een automatische machtiging werkt, kunt u natuurlijk ook een gift storten op rekening 1471.28.056 t.n.v. Koninklijke Harmonie Sint Cecilia te Schijndel.