Spectaculaire opening 2015

Spectaculaire opening 2015

De laatste maanden van 2014 zit onze vereniging niet stil! Zo bereidt onze drumfanfare zich voor op het concours op 14 december in Etten-Leur en is het harmonieorkest volop bezig met het Nieuwjaarsconcert, waarmee we het jubileumjaar 2015 in stijl aftrappen.

In 2015 bestaat onze vereniging 160 jaar en dat gaan we natuurlijk vieren. We beginnen het jubileumjaar met een Nieuwjaarsconcert in stijl. Dirigent Adri Verhoeven is op dit moment volop bezig samen met de concert- en muziekcommissie om een prachtig en uniek concert neer te zetten. Zo buigen zij zich over het thema van het concert, muziekkeuze, aankleding, solisten/medemuzikanten van buitenaf en nog veel meer. Hoe de exacte invulling er ook uit gaan zien: het wordt zeker bijzondere start van ons jubileumjaar!