In memoriam: Piet van Grinsven

foto-piet

Piet is op reis gegaan

Zijn zaken zijn gedaan

De deur valt zachtjes in het slot

Hij is niet meer bereikbaar

Niet op What’s App of internet

Wellicht wel met hem in gebed.

Naar het condoleanceregister

Ons gedreven bestuurslid van de Koninklijke harmonie St Cecilia is maandagavond 31 oktober om 23.50 uur overleden. Dit doet onwerkelijk aan, dit overvalt ons en we zijn verslagen. Piet was harmonie ; hij ademde muziek. Hij was onze grote organisator en inspirator van evenementen en muziekuitvoeringen. Je kunt wel stellen iedereen is vervangbaar, maar dat is voor ons heel moeilijk. Piet is uniek en onvervangbaar. Hij was voor ons een rots in de branding, een baken waarop we konden varen. Hij stond altijd klaar voor “zijn “vereniging. Hij is niet meer weg te denken uit ons bestaan.

Piet werd een viertal jaren geleden aangezocht om onze vereniging in ons bestuur te komen versterken. Hij nam onze uitnodiging met graagte aan, temeer daar hij tijdens zijn jeugd verschillende jaren muzikaal actief was voor onze harmonievereniging. Hij trof dan ook weer een aantal oude bekenden. Hij werd de afgevaardigde vanuit het bestuur in de concertcommissie, de dinercommissie, het concert carnavalesk, commissie Paaspop, taptoe en Promconcert. Piet had natuurlijk een grote organisatorische ervaring vanuit zijn werk bij DAF in Eindhoven. Hij zette die verworvenheden in bij de voorbereidingen van onze activiteiten. Hierbij was hij niet alleen zeer deskundig, maar ook vernieuwend en  vaardig en beschikte over een groot netwerk.

Mede dank zij Piet is onze harmonievereniging een bloeiende vereniging met nieuwe en uitdagende muziekuitvoeringen. Hij was zeer begaan met het wel en wee van onze vereniging. Een paar jaar geleden is hij ook weer op muziekles gegaan en maakte deel uit van het opstaporkest. Hij wilde zijn muziekvereniging voelen in alle vezels van zijn lichaam.

Al enige tijd geleden werd bij hem kanker geconstateerd. Dit was vreselijk. Maar optimistisch als hij was, ging hij ervoor om die ziekte te overwinnen. Hij pakte alles aan wat binnen zijn bereik lag om de kwaadaardige tumoren te bestrijden. Niet alleen  Ans, Lisette, Dennis en Nicole, maar ook zijn vele vrienden ondersteunden en stimuleerden hem daarbij. Het heeft helaas niet mogen baten, maar de moed liet hij nimmer zakken. Hij bleef positief en strijdvaardig tot het einde.

Op dinsdagmorgen in alle vroegte kwam het bericht dat Piet was overleden. Een grote schok die nog heel lang voelbaar zal zijn. Piet was een sterke persoonlijkheid en had een groot en goed karakter. Daar trekken wij ons aan op.

Wij zijn dankbaar dat Piet een drijvende factor is geweest binnen onze vereniging. Hij heeft heel veel van zichzelf aan ons gegeven. Zelfs zijn vriendschap heeft hij ons geschonken. Hij heeft ons veel nagelaten en zijn invloed is onuitwisbaar.

Wij wensen in de eerste plaats Ans, Nicole, Lisette, Dennis en de kleinkinderen en naaste familie en vrienden heel veel sterkte om het grote verlies van zo’n markante man te verwerken, maar ook alle leden van onze mooie vereniging veel kracht om zijn heengaan een plaats te geven.

 

Namens alle leden en bestuur van de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Schijndel

Geno Hartman, secretaris

Gerard van der Heijden, voorzitter

Naar het condoleanceregister